GREENTİM KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.greentim.com adresinde bulunan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile www.greentim.com (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2.Kullanıcı, Website'ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve KVKK Aydınlatma metnini ve Gizlilik Politikasını okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, Hizmet siparişini bu sözleşmede belirtilen bilgilendirmeler doğrultusunda bilgi sahibi olarak tüm hükümlerini onayladığını ve elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul ve beyan eder. (TİM ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1.İşbu Sözleşme TİM tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şirket sera gazı emisyonun değerlerinin hesaplanması ve buna bağlı eğitim süreçleri dahil her türlü hizmetine ilişkin olarak TİM’in ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

2.2.Kullanıcı’nın “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3. Hizmet Kullanım Koşulları

3.1.Website üzerinden Hizmet almak isteyen şirket, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz.

3.2.Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sera gazı emisyon değerlerinin hesaplanması ile bu hizmete bağlı diğer amaçlarla ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir.

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. TİM’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1.TİM herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

4.1.2.TİM, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı koşullara bağlama, Website kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir.  TİM, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı TİM‘in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.1.3.TİM, Kullanıcı tarafından TİM’e iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.4.Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, TİM tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

4.1.5.TİM, Website’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

4.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1.Kullanıcı şirket, site içerisinde yetkilendirdiği temsilcisi vasıtasıyla iş ve işlemlerini yürütür. Kullanıcı tarafından yetkilendirilen temsilci de sisteme kayıt olduktan sonra yetkilendirme başlığı altında bulunan 4 farklı rol dahilinde şirket çalışanlarını yetkili olarak atayabilir. Bu roller;

a.Yönetici Rolü: Tüm yetkiye sahip olup bu roldeki kişi eğitim, bilgi edinme, veri girme ve raporlara erişme, yetkilendirme yapabilme yetkilerine sahip olur.

b.Yönetici Yardımcısı Rolü: Eğitim, bilgi edinme, veri girme ve raporlara erişme yetkilerini kapsar.

c.Veri Sorumlusu Rolü: Eğitim, bilgi edinme ve veri girme yetkilerini kapsar.

d.Eğitim Rolü:  Eğitim ve bilgi edinme yetkilerini kapsar.

4.2.2.Kullanıcı şirket tarafında temsilci ile ilgili bilgiler, sera gazı emisyon ölçümü için gerekli veriler de dahil olmak üzere aşağıdaki tüm bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verilecek hizmet için gerekli olan tüm bilgi veriler kullanıcı şirket tarafından temsilcisi aracılığı ile paylaşılacaktır. Bu kapsamda kullanıcı tarafından paylaşılacak veriler;


Profil Sayfası;

à        Şirket Adı

à        Unvan

à        E-posta

à        Telefon Numarası


Yetkilendirme Sayfası;

à        Ad-Soyad

à        E-posta

à        Unvan

à        Rol (Yönetici, Yönetici yardımcısı, Veri Sorumlusu, Çalışan)


Tesis Tanımlama Sayfası;

à        Tür

à        Tesis İsmi

à        Adres


Sera Gazı Emisyonu Hesaplama Sayfası;

Kategori 1:Doğrudan Emisyonlar            

Sabit Yakma Kaynaklı Doğrudan Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Yakıt Tipi(Gaz, Sıvı, Katı)

à        Yakıt Cinsi(LPG, Doğal Gaz, Petrol, Dizel, Kömür ve Çeşitleri Gibi.)

à        Yakıt Miktarı

à        Yakıtın Birimi(Ton, kWh Gibi.)


Mobil Yakma Kaynaklı Doğrudan Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Aktivite Kaynağı(Yolcu Araçları, Teslimat Araçları)

à        Aktivite Tipi( Pazar Segmentine Göre Arabalar, Boyuta Göre Arabalar, Motosikletler, Minibüsler, Hvg’ler)

à        Araç Tipi(Mini Araçlar, Süper Mini Araçlar, Üst Orta Araçlar, Küçük Araçlar, Orta Araçlar, Sınıf 1 Araçlar, Sınıf 2 Araçlar, 

à        Yakıt Kaynağı(Dizel, Petrol, LPG vb.)

à        Aktivite Miktarı

à        Aktivite Birimi


Kaçak Sızıntı Kaynaklı Doğrudan Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Kullanılan Soğutucular(Karbondioksit, Metan, HFC-23, HFC-32 gibi 56 farklı soğutucu tipi)

à        Miktar

à        Birim(kg)


Endüstriyel Süreçlerden Kaynaklı Doğrudan Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Aktivite Tipi(Demir ve Çelik Üretimi İçeren Madenlerin İşlenmesi, Yığın Organik Kimyasallar)

à        Giriş veya Çıkış Malzemesi(Çelik, Hurda Demir, EAO Yüklü Karbon, Asetonitril, Akrilonitril, Butadiyen, Etilen vb.)

à        Miktar

à        Birim

 

 

Kategori 2: İthal Edilen Enerjiden Kaynaklı Emisyonlar

İthal Edilen Elektrikten Kaynaklanan Dolaylı Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Aktivite(Üretilen Elektrik)

à        Ülke(Elektrik; Türkiye)

à        Miktar

à        Birim


Elektrik Dışında İthal Edilen Enerjiden Kaynaklanan Dolaylı Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Yakıt Kaynağı(Yakıtlar)

à        Yakıt Tipi(Gaz, Sıvı, Katı)

à        Yakın Cinsi(LPG, Doğal Gaz, Petrol, Dizel, Kömür ve Çeşitleri Gibi.)

à        Miktar

à        Birim


Kategori 3: Ulaşımdan Kaynaklı Emisyonlar

Girdi Malzemelerin Taşınması ve Dağıtımı Kaynaklı Dolaylı Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Ulaşım Çeşidi(Kara, Hava, Deniz)

à        Aktivite Kaynağı(Yolcu Araçları, Teslimat Araçları, Uçuşlar, Feribot)

à        Aktivite Tipi( Pazar Segmentine Göre Arabalar, Boyuta Göre Arabalar, Motosikletler, Minibüsler, Hvg’ler, Yurtiçi, Uluslararası, Yaya, Araba Yolcusu)

à        Yakıt Kaynağı( Petrol, Dizel, gibi)

à        Miktar

à        Birim


Çıktı Malzemelerin Taşınması ve Dağıtımı Kaynaklı Dolaylı Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Ulaşım Çeşidi(Kara, Hava, Deniz, Otel Konaklaması)

à        Aktivite Kaynağı(Yolcu Araçları, Teslimat Araçları, Uçuşlar, Feribot)

à        Aktivite Tipi( Pazar Segmentine Göre Arabalar, Boyuta Göre Arabalar, Motosikletler, Minibüsler, Hvg’ler, Yurtiçi, Uluslararası, Yaya, Araba Yolcusu, Ülke İsmi)

à        Yakıt Kaynağı( Petrol, Dizel, gibi)

à        Miktar

à        Birim(kg, ton, kwh, gecelik oda gibi)

 

 

Kategori 4: Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürünler ve Hizmetlerin Emisyonları

Satın Alınan Ürünlerden Kaynaklı Dolaylı Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Aktivite Tipi(Yapı, Organik, Elektirikli eşyalar, Metal Plastik, Kağıt, Diğer)

à        Malzeme Tipi(Agregalar, Ortalama yapılar, Asbet, Asfalt, Tuğlalar, Beton, Metal, Kitap, Bardak, Giyim, Bahçe Atıklarından Elde Edilen Kompost, Gıda ve Bahçe Atıklarından Elde Edilen Kompost, Piller, Küçük-Büyük Elektrikli Eşyalar, Hurda Metal, Çelik Kutular, Plastikler: PET, Plastikler: PP, Plastikler: PVC, Plastikler: ortalama Plastikler, Kağıt ve Tahta: Tahta, Kağıt ve Karton: Karışık, Kağıt ve Karton: Kağıt)

à        Yakıt Kaynağı(Birincil Malzeme Üretimi; Yeniden Kullanım, Açık Döngü Kaynağı, Kapalı Dönü Kaynağı)

à        Miktar

à        Birim


Katı ve Sıvı Atıkların Bertarafı Kaynaklı Dolaylı Emisyonlar

à        Tesis

à        Yıl

à        Ay

à        Aktivite (Yapı, Organik, Elektirikli eşyalar, Metal Plastik, Kağıt, Çöp, Diğer)

à        Atık Türü(Agregalar, Ortalama yapılar, Asbet, Asfalt, Tuğlalar, Beton, Metal, Odun, Evsel Artık Atık, Organik Yiyecek-İçecek Atıklar, Organik Bahçe Atıkları, Ticari ve Endüstriye Atıklar, WEEE-Buzdolabı ve Dondurucular, WEEE-Büyük, Küçük ve Karışık, Piller, Hurda Metal, Çelik Kutular, Plastikler: PET, Plastikler: PP, Plastikler: PVC, Plastikler: ortalama Plastikler, Kağıt ve Tahta: Tahta, Kağıt ve Karton: Karışık, Kağıt ve Karton: Kağıt)

à        TİP 2(Yeniden Kullanım, Açık Döngü, Kapalı Döngü, Yanma, Kompostlama, Çöplük, Anaeronik Sindirim)

à        Miktar

à        Birim

 

4.2.3.Kullanıcı şirketin yetkilendirdiği kişi tarafından kullanıcı şirket adına girilecek olan verilere göre hesaplanacak sera gazı emisyon değeri tamamen bilgi amaçlı olup resmi veri niteliği taşımaz. Kullanıcı iş bu verileri resmi makamalar dahil herhangi bir kişi, kurum ve kuruluş nezdinde kullanmayacağını ve bu hususu bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4.Kullanıcı şirket, yetkilisi aracılığı ile sisteme kayıt olarak yahut kayıt olmaksızın bildirilen şirket mailine gönderilecek tek kullanımlık şifre ile de giriş yaparak sistemdeki hizmetlerden faydalanabilir. Kullanıcı adına tanımlanmış şifre Kullanıcıya özel olup, Kullanıcı bunları başka kişi ya da kişilere vermeyeceğini, paylaşmayacağını, kullandırmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.2.5.Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu TİM’in teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcıda olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.6.Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Hizmet almak için istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.7.Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı şirket, temsilcisi aracılığı ile şirket adına verilen verilerin doğruluğu da dahil olmak üzere temsilcisinin tüm davranışları ve kusurlarından sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

 4.2.8.Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan TİM  ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde TİM’in izni olmadan kullanmayacağını ve TİM’in yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, TİM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, Websiteyi kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarınıihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.9 – Kullanıcı Websiteyi işburada belirtilen kullanım koşullarına aykırı bir şekilde kullanmayacağını, Websitesi ve Hizmetleri kullanırken yürürlükteki mevzuata ve düzenleyici kurallara uyacağını, Websitesini TİM'e veya TİM’in itibarına zarar verecek şekilde kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

5.1.İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Allianz'a aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiçbir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. TİM’in, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2.Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler TİM’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde TİM’in yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. TİM’in yazılı izni olmadıkça Website’ye link verilemez. 6.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Website’ye erişim ve Website’yi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

6. Sorumluluklar

6.1.Website üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Website’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Website’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek TİM    gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Website’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı TİM  ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile TİM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TİM’e yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

6.2.TİM, Website üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda TİM’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, TİM’in her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Mücbir Sebepler

Siber saldırı, doğal afet, salgın hastalık isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. Gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, TİM, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, TİM’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

8. Diğer Hususlar

8.1.TİM, dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Website’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. TİM, Website’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

8.2.Website’de yer alan “Gizlilik Politikası” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Website’ye erişim sağlamamaları, Website’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.3.İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde TİM, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

8.4.Website ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda TİM, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde öncelikle ARABULUCULUK yolu ile çözüm sağlanacak olup taraflar arabuluculuk masraflarına eşit olarak katılacaklardır. Çözülemeyen uyuşmazlıklarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, TİM’in sunduğu Hizmetlerden faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen Kullanıcı arasında sözleşmenin altında yer alan "Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak, kabul beyanının Kullanıcı’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olur.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Kullanıcı,

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla TİM  olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Bu web sitesine girilen bilgilerin (şirket emisyon verileri ve yetkili personel bilgiler vs) tarafımızca korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Site üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu web sitesine girmeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli tarafından ulaşılabilmektedir

2. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu web sitesi, başka web sitelerine bağlantılar içerir. TİM, diğer Web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri TİM’den farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arz etmektedir.

3. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

a. Tarafınızca sağlanan bilgiler: Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz   Hizmet çıktısını etkileyebilir. Böyle bir durumda TİM hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle TİM bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler: Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi içi TİM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

4. Şirket Verilerinin Kullanımı & Onaylar

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz şirket verileriniz, sunulan hizmetler ve sera gazı emisyon değerlerinin hesaplanması ve buna bağlı amaçlar doğrultusunda size uygun hizmet verilmesi ve hesaplamaların yapılması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda TİM  ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, TİM  iş ortakları  tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesaire her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

5. Diğer Kullanım Şartları

5.1.Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı TİM herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde TİM, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.TİM’in kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerdir.

5.2.'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde TİM tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça TİM’e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden TİM’in, bu web sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. TİM, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. TİM’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.